De Korenbloem

De Korenbloem is een voorziening waar ouderen begeleid en verzorgd worden met respect voor hun eigen persoonlijkheid en voor hun mogelijkheden. Zij worden er omringd door professionele medewerkers, vrijwilligers en familie.

Het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg is het streefdoel voor de ganse organisatie. De Korenbloem beschikt over een waaier van residentiële en thuisondersteunende diensten zoals het leef- en zorghuis, assistentiewoningen, centrum voor kortverblijf,  3 dagverzorgingscentra, de buurtwerking, poetsdienst met dienstencheques en de vervoersdienst.
Vanaf 2016 starten we met de realisatie van de nieuwbouw "het Portiek" die opvang en begeleiding moet bieden aan personen met jong-dementie. Heel specifiek zal er voor deze doelgroep residentiele opvang zijn, maar ook thuis- of trajectbegeleiding, kortverblijf, crisisopvang.
Tenslotte willen wij vanuit het Portiek ook de buurtbewoners ondersteunen; hiervoor start de Korenbloem met een lokaal dienstencentrum.
Nog verder in de tijd realiseren we een nieuwbouw, aangrenzend aan de dokterswoning, eveneens voor specifieke doelgroepen zoals voor personen met beroertezorg.

Door deze uitbreiding wil de Korenbloem zijn zorgaanbod verder uitbreiden. Toch zal er in deze grootschaligheid aandacht zijn voor het individu, bv door het organiseren van de zorg in kleine leefgroepen, maximale individuele aandacht en zorg op maat.