Ergotherapeuten

Ergotherapeuten :

  • Zij verzorgen de ergotherapeutische handelingen zoals het stimuleren van sociale contacten, stimuleren van realiteits- en oriëntatiegevoel.
  • Zij organiseren en introduceren aangepaste en bijkomende activiteiten voor dementerende en zwaar hulpbehoevende bewoners/bezoekers.
  • Zij stimuleren de zelfredzaamheid en onderhouden de resterende mogelijkheden van de bewoners/bezoekers. Geven ADL-ondersteuning en zorgen voor een goed zit- en ligcomfort.
  • Zij werken samen met gespecialiseerde firma’s-bandagisten i.v.m. het aanschaffen van hulpmiddelen.