Verpleging en verzorging

Een enthousiast team van medewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden) staat dagelijks in voor de verzorging en begeleiding van de bewoners en bezoekers.

Iedere medewerker krijgt binnen de Korenbloem de kans om zich bij te scholen. Dit kunnen interne vormingsmomenten zijn, maar evenzeer wordt de kans geboden om externe bijscholing te volgen.
De medewerkers kunnen aansluiten bij verschillende werkgroepen (animatie, incontinentiemateriaal, ergonomie, dementie, …) of kunnen opleiding tot referentiepersoon volgen (referentiepersoon dementie, wondzorg, ergonomie, palliatieve zorg, diabetes, ...).
Als beleid proberen wij, binnen de mogelijkheden van de organisatie en dit voor alle medewerkers, een goede combinatie tussen werk en gezin mogelijk te maken.
Sedert 2010 bieden wij ook maaltijdcheques aan namelijk € 4.09 per gewerkte dag en dit voor alle medewerkers !