Visie op palliatieve zorgen

 

Palliatief team :

 

Palliatieve zorg is de totale zorg van de bewoner op het moment dat hij/zij niet meer kan genezen.
Zorg op lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak voor zowel de bewoners als de familie of vrienden.
Palliatieve zorg probeert om levenskwaliteit toe te voegen aan de periode die er voor de bewoners en zijn familie nog rest.

Wij willen tijd en ruimte scheppen waarbij de zieke en de familie ondersteund worden om de laatste periode van het leven zo intens mogelijk te beleven en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het naderend afscheid.
Palliatieve zorg wordt steeds in samenspraak met de bewoner, de familie en de huisarts gestart.
In het palliatief dossier worden alle belangrijke wensen en beslissingen die door de bewoner en/of de familie, de huisarts en het personeel worden genomen genoteerd.
Alle medewerkers zullen altijd de mening en de keuze van de bewoner en de familie respecteren en proberen hen daarin te steunen.

Wij beschikken over een palliatief supportteam. In deze stuurgroep zitten de verantwoordelijke bewonerszorg, de coördinerende arts en de palliatief verantwoordelijken van elke afdeling. Zij komen om de drie maanden samen en volgen de verdere ontwikkelingen op en hun toepassingen binnen de instelling.

Voor onze visie omtrent paliatieve zorg verwijzen we graag naar de brochure die u terug kunt vinden onder documenten. Indien u vragen hebt, kunt u steeds terecht bij het personeel op de afdeling of bij onze referentie personen palliatieve zorg.