Vrijwilligerswerking

Vrijwilligerswerking :

 

Talrijke mensen zijn bereid in het weekend en gedurende de week een handje toe te steken in de cafetaria of bij bewonersactiviteiten.

Morele en geestelijke bijstand :

 

  • Iedere zondag is er om 10u30 een eucharistieviering in de cafetaria de Lauwer.
  • Wie wenst kan steeds beroep doen op een moreel consulent of een geestelijke volgens zijn/haar geloofsovertuiging.

Iedere vrijwilliger die zich meldt is van harte welkom in de Korenbloem. na een gesprek met de verantwoordelijke wordt gezocht naar de meest passende taak binnen de voorziening.
Dit kan sterk varieeren; maaltijdbegeleiding, bar, wandelen, creatieve activiteiten, ....

Wenst u zich aan te melden als vrijwilligers, kan dit via het tabblad "contact".

We hopen u te mogen verwelkomen !