Dagcentra open op zaterdag en zondag

Sedert september 2014 willen we onze bestaande werking van de beide dagcentra verder uitbouwen. In het weekend werden de bezoekers reeds opgevangen, maar dit in beperkte mate. Vanaf september willen we alle aanvragen voor weekendopvang beantwoorden. De thuiszorg komt vaker onder druk te staan en dan willen wij de mantelzorgers een antwoord bieden. Dit betekent dat een bezoeker op zaterdag en/of zondag, ook al komt de bezoeker niet op weekdagen, opgevangen kan worden in onze dagcentra. Op deze manier willen we de thuiszorg van ouderen gaan ondersteunen. Meer informatie; Evelien Vandenbroucke, verantwoordelijke dagcentra.