Dagverzorgingscentra

Wenst u zich in te schrijven op de wachtlijst, dan vindt u het document via onderstaande link terug of onder het item documenten. U kunt uiteraard ook steeds rechtstreeks telefonisch contact opnemen. U vindt hieronder meer informatie over de doelgroep van ieder dagverzorgingscentrum.

http://www.dekorenbloem.net/sites/default/files/documenten/Aanvraagdocument%20voor%20inschrijving%20op%20de%20wachtlijst%202016.doc

Links en info over het dagverzorgingscentrum Het Portiek

https://www.facebook.com/hetportiek/?fref=ts

http://www.focus-wtv.be/nieuws/huis-geopend-voor-mensen-met-jongdementie

DVC

Het dagverzorgingscentrum is een thuiszorgondersteunende dienstverlening. We richten ons tot zorgbehoevende thuiswonende ouderen, die overdag nood hebben aan toezicht, verzorging, verpleging, (re)activering, zinvolle dagbesteding en begeleiding.

Hierdoor vormen onze dagcentra één van de schakels in de thuiszorg om bejaarden, zorgbehoevenden of mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te houden/verzorgen.

Voor de zorgbehoevende persoon zijn contact, veiligheid, verzorging en levenskwaliteit  fundamentele basisbehoeften waar we als dagverzorgingscentrum trachten aan tegemoet te komen. De opvang wordt ook georganiseerd met het oog op het begeleiden en ontlasten van de familie/buren/….

 We bieden 7 op 7 dagen opvang en verzorging aan thuiswonende, zorgbehoevende mensen alsook aan personen met dementie dit tussen 8 en 17 uur. Er is tevens voor 8u en na 17u opvang mogelijk.

Sociale contacten zijn heel belangrijk en worden daarom sterk bevorderd. We houden aan een huiselijke sfeer zodat de bezoeker zich ook thuis voelt. De activiteiten zijn telkens afgestemd op de individuele levensstijl en interesses van de bezoeker. Op die manier doorbreken we het isolement en geven we inhoud aan elke dag.

Het centrum is volledig rolstoeltoegankelijk en beschikt over alle comfort zoals aangepaste toiletten en badkamer, een rustruimte, een afzonderlijke fitnessruimte met aangepaste toestellen,…

We stellen ook aangepast vervoer ter beschikking voor het ophalen en terug naar huis brengen van onze bezoekers. Natuurlijk kan de familie of aanverwanten ook zelf instaan voor het vervoer.

Onze dagcentra:

Dagcentrum De Korenbloem

Hier is er opvang voor maximum 40 valide, fysisch zorgbehoevende bezoekers en voor mensen met dementie waar fysische zorg ten opzicht van begeleiding primeert.

Dagcentrum Het Landhuis

Hier is er opvang voor maximum 12 (jong) dementerende personen die fysiek nog goed zijn. De begeleiding primeert hier op de zorg. Er wordt gestreefd naar individueel gerichte begeleiding en activiteiten. Het is gelegen in een parkzone waar een deel van het park zal aangelegd worden als zintuigprikkelende tuin met wandelpad waar verschillende activiteiten en ontspanningsmogelijkheden kunnen plaatsvinden.

 

Door deze opsplitsing te maken in de dagverzorging kan de zorg gerichter gegeven worden, zodat we een kwalitatieve zorg op maat kunnen bieden.

NIEUW Dagcentrum Het Portiek

DVC Het Portiek is een huis in de rij waar personen met jongdementie  persoonsgericht begeleidt worden.
Samen met de persoon en zijn mantelzorger gaan we op zoek naar een geschikte dagindeling met zinvolle activiteiten volgens eigen interesses en mogelijkheden.
De nadruk van onze werking ligt op: aangepaste, zinvolle activiteiten, huiselijkheid, persoonsgerichte aanpak, kleinschaligheid, stimuleren eigenwaarde, professionele begeleiding en laagdrempeligheid.
We starten op 23 november 2015.

Het Portiek is open elke weekdag van 8u-17u . (Bespreekbare openingsuren)
Dagprijs: € 23,13(begeleiding en maaltijden inbegrepen) Vervoer: € 3,50 per rit

Contactgegevens Het Portiek:
Sint Sebastiaanslaan 3 A, 8500 Kortrijk   056/19.09.79.  hetportiek@dekorenbloem.net

Het Portiek is ook terug te vinden op facebook; https://www.facebook.com/hetportiek/?fref=ts

Adres dagverzorgingscentrum De Korenbloem en Het Landhuis:

  • Stasegemstraat 110 te 8500 Kortrijk

Dagprijzen vanaf 01/07/2018 (voor 1/7/18 is dit € 19,47)

  • Dagverzorgingscentrum Het Landhuis: 19,77 euro per persoon (maaltijd en begeleiding inbegrepen – zonder vervoer)
  • Dagverzorgingscentrum De Korenbloem : 19,77 euro per persoon (maaltijd en begeleiding inbegrepen – zonder vervoer)
  • prijs van het vervoer: te betalen met of zonder dienstencheques

Prijs van het vervoer: te betalen met of zonder dienstencheques

vervoer op een werkdag; € 3,50 per rit

vervoer op een zaterdag; € 4,38 per rit

vervoer op een zon- of feestdag; € 4.75 per rit

Contactpersoon; Evelien Vandenbroucke; dagcentrum@dekorenbloem.net
Rechtstreeks nummer van het dvc De Korenbloem 056/260181