informatiemoment 15 oktober om 19u

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers of buren van vzw De Korenbloem,

 

Zoals u wellicht nog herinnert, is de Korenbloem 1 van de 5 pilootprojecten zorg die als winnaar uit de oproep in 2012 van Minister Jo van Deurzen en Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen gekomen is.

In de loop van de voorbije 2 jaar werd hard gewerkt aan het project en maakte het project een grote evolutie door.
Op woensdag 15 oktober 2014 om 19u zullen de architecten, Studio Jan Vermeulen, Tom Thys architecten en Sergison Bates, een toelichting geven over de plannen en de fasering van het bouwproject.  Het informatiemoment gaat door in de Lauwer, het cafetaria van het WZC.
Om praktische redenen vragen we om uw aanwezigheid door te geven.

U bent van harte welkom !

Inschrijven kan via telefoon; 056/260101 of via mail onthaal@dekorenbloem.net en dit graag vóór 13 oktober 2014.

Meer informatie over het pilootproject zorg vindt u op de website van de Korenbloem (www.dekorenbloem.net) of op de website van de Vlaams Bouwmeester (www.vlaamsbouwmeester.be/thema’s/zorg )