inloopdag Het Portiek

Op vrijdag 22 april 2016 hield vzw de Korenbloem een inloopdag in het nieuw dagverzorgingscentrum "Het Portiek", gelegen in de Sint Sebastiaanlaan 3A te Kortrijk. Deze dag werd ingeleid door de Heer Vereecke Carl, voorzitter van de Korenbloem.
Het Portiek opende zijn deuren op 23/11/2015, dit als activiteitenhuis voor jonge personen met dementie waar de nadruk wordt gelegd op het aanbieden van betekenisvolle dagbesteding, dit volgens eigen interesses en mogelijkheden. Daarnaast wordt er begeleiding en ondersteuning op maat aangeboden. Dit wordt verwezenlijkt in een huiselijke warme sfeer. Verder streven we naar een optimale ontlasting van de mantelzorger.

Tijdens de inloopdag werden de deuren opengezet naar de verschillende thuiszorgdiensten, sociale diensten van OCMW, ziekenhuizen, mutualiteiten,... daar zij in contact komen met jonge mensen met dementie en een doorverwijzer kunnen zijn om het wonen in de thuisomgeving zolang mogelijk haalbaar te houden zowel voor de persoonmet jongdementie als de mantelzorger. Door een kijkje te komen nemen, leerden ze onze werking kennen.

Wij hebben de nodige diensten kunnen bereiken en zijn blij met de opkomst.

 

 

 

Afbeelding: