Kinesist

Kinesitherapeuten : Zij kunnen instaan voor de uitvoering van de kinesitherapeutische handelingen.

  • Het opsporen van de behoeften aan beweging, mobilisatie en specifieke revalidatie.
  • Het ontwikkelen van aangepaste bewegingsactiviteiten.
  • Het verzorgen van curatieve behandelingen voorgeschreven door een arts.

Voor bewoners onder het RVT statuut is er geen extra bijdrage voor de kinesistherapie. De kinesisten, verbonden aan het WZC, komen hiervoor langs.

Voor bewoners die niet onder het RVT statuut vallen, kan er vrij van kinesist gekozen worden. De bijdrage valt dan ten laste van de bewoner.