LDC Villa Lauwers

Het lokaal dienstencentrum Villa Lauwers is een initiatief van vzw De Korenbloem om een brug van innoverende zorg tussen de buurt en het woonzorgcentrum te vormen. Het centrum wordt een lokaal sociaal huis, een open ontmoetingsplaats voor iedereen en met een bijzondere aandacht voor personen met zorg. Vanuit een vertrouwelijk en laagdrempelig aanspreekpunt zal het centrum informeren, assisteren, verenigen en creëren.

Het LDC wil een centrale rol spelen in het lokale zorgnetwerk binnen de buurt van St. Jan. Hierbij wil het centrum een programma-aanbod en dienstverlening aanbieden die is afgestemd op de behoeften van de buurt en de alreeds bestaande initiatieven. Het doel is om individuen te ondersteunen, ontplooien en te integreren in de leefgemeenschap en zo bij te dragen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding en sociaal contact.

Datum: 
Friday, 10 March, 2017